Duben 2016

Zatracené duše

30. dubna 2016 v 17:17 | Nivaz |  Iscaraal
Zatracené duše jsou takové duše, které neodešli, nebo jim byl zabráněn vstup na Nul-sheiren. Takové duše se pohybují po světě. Avšak nejsou vidět, cítit, slyšet a vlastně je téměř nikdo nedokáže magicky detekovat. Co je ale nejhorší. Duše neztrácí vědomí. Vidí a slyší vše co se kolem ní děje, ale do ničeho nemůže zasáhnout. Nevidí ani jiné zatracené duše. Je vlastně vězeň, mezi dvěma různými světy a nemůže se odtamtud nijak dostat. Na vše na co sáhne, projde skrz. Slyší pouze svůj hlas a bloudí po prostoru sama.
Jsou pouze dvě možnosti, jak se z tohoto utrpení dostat. Konjunkce portálů, nebo les ve středu Iscaraalu- Nornthaar.
Pokud přijde duše do Nornthaaru dv dny trvá, než se dokáže zhmotnit. Pokud se zhmotní, svobodně se může procházet, ale ne mimo les. A tehdy nastává ten problém.
Pokud Zatracená duše dojde no toho hrůzného místa, nevědomky uzavírá magickou vazbu, která ji již nepustí z nitra lesa. Drží ji a postupem času, co se duše zhmotní, začíná proces změny a to velmi nežádoucí změny. Tělo duše může začít nabývat svaloviny a nepřirozených tvarů a vzhledů. Vzhledů, kterých se faahe děsí a které dělají tento les ještě nebezpečnější, než je. Duše nabude svalové a kostěné opory, obličej a celkový zjev jsou velmi ohavné a jejich jediný cíl je lov a touha cítit krev. Ze zatracené duše se totiž stává Měňavec. Jeden z nejhorších nemrtvých v Iscaraalu i Vnějším světě.

Nyní druhá možnost, a sice konjunkce portálů. Když se pojí všechny portály, které jsou na straně Iscaraalu, vytvoří tak jeden super portál, který ústí na Druhou stranu. Tím se duším dostane zaslouženého odpočinku. Jenže ne všem duším se povede najít a projít tímto portálem. Konjunkce je probíhá vlastně jednou za několik tisíc let a je absolutně nepravidelná.

Těmito způsoby se zatracená duše může hmotnit a utlumit alespoň v jednou případě utrpení, které by ji jinak čekalo do konců všech věků.

Mainaneská pouta

30. dubna 2016 v 16:53 | Nivaz |  Kroniky
Mainaneská pouta jsou jeden z nejsilnějších magických artefaktů vůbec. Kdybychom měli datovat jejich vznik, sáhli bychom hluboko do minulosti. Přesné datum, kdy byla skuta, vytvořena, nebo kdy se objevila, není jasné. Přesto se někteří odvažují tvrdit a tvrdí, že tohle je úplně první z artefaktů, který kdy Iscaraal poznal.
Ví se, že samotná pouta nebyla vytvořena až tak úplně z kovu, nýbrž ze Ztracených duší, kterých bylo sto dvacet tisíc. Na jejich spojení a zkutí bylo potřeba to nejčistší železo. Ovšem, jak zkout duše? To je otázka, na kterou by odpověděl pouze tvůrce oněch pout. Ale tvůrce, pokud byla vůbec tvůrcem stvořena, je neznámý, zapomenut a nejspíš i mrtev.
Povyk kvůli tomuto artefaktu má velký důvod. Mainaneská pouta dokážou spoutat téměř vše dokonce i nehmotné věci, jako jsou duše, éterická stvoření, dokonce mohou spoutat i samotnou mysl. Kdo je jimi spoután musí uposlechnout svého věznitele. Ale největším triumfem toho všeho není spoutání myšlenky. Tato pouta a ten kdo je kdysi vzal, měl v hledáčku tisíckrát větší cíl, díky kterému ohrozil rovnováhu celého světa. Protože jsou pouta stvořena ze Zatracených duší, mají právě tu moc, aby spoutaly tu, která odvádí duše na Nul-sheiren. Mainaneská pouta mají sílu, aby spoutaly samotnou Norn-nul, Smrt.
A jednou se to už podařilo…
Poté co byla Norn-nul vysvobozena faahe s ní prý uzavřela tajnou dohodu, ale o tom, co dohoda obsahovala, nikdo neví. Pouta byla nakonec přenechána organizaci, o níž se nemluví a ukryta do neznáma. Polohu artefaktu vědí pouze dva lidé na celém širém světě a jejich identita je neznámá…
A tak je tento artefakt kdesi uvězněn, aby nemohl věznit ty, kteří musí být přítomni.


Paní kletba

11. dubna 2016 v 21:54 | Nivaz |  Kroniky
Paní kletba je Faahe opředena spoustou tajemství. Je to kreatura na bázi ženy, avšak pokud byste ji měli porovnat se ženou, pravděpodobně by byla tou nejošklivější, kterou jste kdy v životě potkali. I Raai je oproti ní relativně pěkná.
Nikdo neví, odkud se vzala nebo kdo ji stvořil. Poprvé ji viděli před dvaceti lety a tím pádem je jednou z nejmladších Faahe Iscaraalu. Když se objevila, spoustu lidí vyděsila k smrti. Její ohavné tělo a pronikavé oči, které se prodíraly tmou, vzbudily podezření, ale její silueta by tehdy zahnala i toho nejšílenějšího a nejodvážnějšího bojovníka. Její absolutně neobvyklé chování, samotný zjev a věci, které s sebou přinášela, děsí Iscaraal. Nebo spíše, nikdo nedokáže předpovědět, co se stane.
Pokud stojí na místě a rozhlíží se, její pohyby jsou pomalé a zároveň velmi plynulé. Její pohled je jakoby nepřítomný, hledící do dálky, i když se kouká přímo na vás. Jako by viděla všechno. Vzpomínky, myšlenky i čirou duši a jejímu pohledu se nikdo neubrání.
Pokud k vám přijde, je téměř jisté, že vás začne ohmatávat svými dlouhým prsty. Je nejlepší zachovat klid, ale opravdu nemůžete uhodnout, co udělá.
Stejné to je i s tím, co vám přinese. Může s sebou buďto přinést pohromu, nebo štěstí. Jak pro jednotlivce, tak pro celou vesnici. Nikdy se nezdržuje v okolí velkých měst. Vždy jen u samot a vesnic.
Její objevování se je také náhodné. Dokonce se může zhmotnit i v domě.
Umí se teleportovat pomocí mlhy, která jí doprovází. A díky tomu všemu, dostala tato bytost svoje jméno.
Pokud ji uvidíte opodál, klidně jděte. Ať půjde, nebo bude stát na místě, vždy o vás zavadí svým pohledem a možná vás bude i kus cesty následovat, ale pak se vždy zastaví a plynule zmizí. A pro jistotu, ještě na ni nikdo nezaútočil.
Krom jejích zatím popsaných schopností, se o ní neví vůbec nic.

~měří 2m~


Kletba Yoraagh

10. dubna 2016 v 21:45 | Nivaz

Kletba Yoraagh je jedním ze strašáků všech Faahe, potažmo celého Iscaraalu. Nikdo neví, kde se vzala, ani jak přesně vypadá nebo co přesně dělá. Jediné, co se opravdu ví je fakt, že tu byla před příchodem Strůjce, možná dokonce i před vznikem portálů a uschování Iscaraalu.
Poprvé se kletba projevila, před třemi tisíci lety. Není však jasné co se stalo, protože si to nikdo přesně nepamatuje. Jako kdyby mysl všech byla zpola zatemněna a jejich těla ani duše nebyly jejich vlastní.
Svět jakoby potemněl a z prázdnoty se začaly vynořovat nejrůznější stíny a bytosti pochybného původu. Ale možná to byly pouze iluze? Kdo ví?
Říká se, ten den, kdy se kletba ohlásila, se i prostředí světa změnilo. Něco, jako kdyby tento svět začal chátrat a celý mizet.
Dokonce se říká, že byl zpomalen tok času a že se v tu chvíli objevily slunce i měsíc vedle sebe.
Nikdo tohle prozatím nedokáže vysvětlit.
Další povídačky říkají, že nad touto kletbou nemá moc ani samotný Strůjce s jeho legendární maskou.

Kdy přijde další rána, nikdo nevím. Avšak poletují i báchorky o tom, že tohle by pouhý zlomek síly té kletby. Pouhé zaťukání na dveře.


Smějící se skála

10. dubna 2016 v 14:17 | Nivaz |  Kroniky
Smějící se skála

Smějící se skála je velice zajímavé, přesto děsuplné místo, které leží ve Weneiském lese. Jedná se o skalní masiv, ve kterém jsou vytesány stovky smějících se obličejů. Problém je, že obličeje nejsou až tak normální. Jsou to spíš šaškovské obličeje v šílené grimase.
Pokud budete dostatečně zticha a nakloníte ucho k jedné z masek, je dost možné že uslyšíte smích.
Tímto však nic nekončí.
Skála není žádný drobeček. V jejích útrobách byly vystavěny ochozy a různé místnosti, které jsou zaplaveny podzemní vodou. Ovšem zaplavat si zde nemůžete, voda dosahuje k lýtkům a v některých částech pouze po pás. Nicméně takové množství vody velmi dobře znemožňuje pohyb. A skála není až tak opuštěná, jak by bylo záhodno. Občas se zde, na suchých plošinách usídlí nějací bandité, nebo nějací obyvatelé temných míst. Ale dále do skály už nikdo raději nechodí. Vše je totiž temné a pořádně olezlé od řas a vlhkosti. A poletuje zde zvláštní atmosféra, které se bojí téměř všichni.
Legendy praví, že je zde ukrytá kniha vyvolávání, která v sobě ukrývá mocné zbraně. Stačí si přečíst příslušné řádky ve starém jazyce a můžete se vyvolat téměř každou zbraň.
Avšak nikdo tam nechodí. Pravděpodobně je tohle i žalář jedné kreatury. Říká se, že kniha je střežena Čirým smíchem.
Legendy praví, že tento netvor pozře včechny, kteří se dostanou do jeho bízkosti a vždy, když se blíží někdo do útob tohoto místa, uslyší smích, který se pořád zesiluje. A poté přijde tma...


Mapa

3. dubna 2016 v 16:16 | Nivaz |  Iscaraal

Klikněte pro plnou velikost

Map of Iscaraal by Kerber-wolf

Nornthaar

3. dubna 2016 v 16:13 | Nivaz |  Kroniky
Isnorin wakoto isnorinwan
Nemrtvý les nemrtvých. Tak se tomuto lesu také přezdívá.
Jedná se o místo, kde nic, krom nemrtvých stromů a více než tisícovek Měňavců, nežije. Všechny magické bytosti, které to mají v hlavě alespoň částečně srovnané do Nornthaaru nelezou, protože vědí, co skrývají jeho první stromy za hrůzy.
Kdybyste byli natolik šílení a do Nornthaaru vlezli, uvidíte zemi pokrytou kostmi všech možných tvorů, ale hlavně lidí, kteří jsou nejčastějšími návštěvníky i oběťmi lesa. Po větvích stromů lze vidět oběšence, nabodané mrtvoly v méně či více pokročilém stádiu rozkladu, nebo olezlé kostlivce s cáry hadrů na sobě. Už jen puch, který z lesa vychází je dobrý důvod a hlavně nápověda, že by sem nikdo neměl lézt. Na neštěstí se tak neděje. Mnoho známých i neznámých hrdinů zde padlo, nebo zešílelo a poté zemřelo, nejspíš. Otázkou je, co všechny ty lidi na toto hrůzné místo přivedlo, a proč se do lesa vydali.
Podle jedné legendy se vypráví, že právě v tomto lese by měla ležet hrobka Strůjce, samotného Sigmaela Theima, člověka, který před šesti tisíci lety přivedl do Iscaraalu první lidi a ukázal jim tak mnoho nových obzorů, znalostí i zázraků tehdejšího nového světa, obývaného mýtickými tvory, ne však rasami, jako byli vlkodlaci, upíři, elfové, nebo i rasami, které vznikly později a zůstaly pouze v Iscaraalu. Avšak co skutečně všechny přivádí do lesa je legenda o nejmocnějším artefaktu Iscaraalu: Kleishiram Rainen-kalall. Takzvaná Maska vědomí je artefakt, s jehož pomocí je možné přetvářet celý světadíl, ovládat portály, sjednotit Iscaraal, nebo přimět váš hlas, aby promlouvat ke komu chcete. Můžete to zkusit i na Bahkleirany s titulem Drim, ale ti poznají strůjcův hlas a tak se vám to akorát vymstí. Ale pokud se rozhodnete jít do Nornthaaru, (respektive zjistíte čirou náhodou, co se v něm nachází) naskytne se tu menší problém. Abyste alespoň otevřeli bránu do hrobky hrobek, musíte nashromáždit devět různých artefaktů, které leží neznámo kde. Ale kdo ví, jestli je maska právě v Nornthaaru. Kolují i legendy, že byla roztříštěna a její fragmenty jsou rozeseté po celém světadílu, nebo se nalézá úplně někde jinde a v jiných hrobkách. Ale abychom nemluvili pouze o legendách.
Bylo již zmíněno, že lidé, kteří sem vešli, zešíleli. Ne, opravdu to není kvůli závanu rozkládajícího se masa, ale kvůli tomu, že samotný les šeptá. Šeptá skoro neslyšně. Když se do jeho ševelení, hlasu zaposloucháte, začne se hlasitost šepotu stupňovat. Až nebudete slyšet nic jiného, než hlas lesa, donutí vás to zešílet. Buď se zabijete sami, nebo nebudete schopni pohybu a nakonec vás zabijí Měňavci. Krom toho sem zavítali i tací, kteří si mysleli, že les přemohou tak, že zničí jeho stromy a tak je začali spalovat. Stromy sice hořely, avšak byly tak odolné, že trvalo týden, než padly. Mysleli si, že vyhráli, nad Měňavci, nad lesem. Naivní, naivní bytosti. Za více než dvanáct hodin se obnovily všechny stromy i Měňavci, a stejně jako dvanáct nejvyšších Bahkleiranů zesílili, zvýšili svou odolnost. Stejný výsledek se dostavil i při šíleném nápadu na vykácení. Nedostali se ani za prvních dvacet stromů. Zešíleli, nebo je zabili.
Co se týče Měňavců, jako jediných stálých obyvatel Norntaar. Jsou to nemrtví humanoidi, kteří zde stráví zbytek svého bytí. Kdysi to všechno bývali lidé či zatracené duše. Duše, které do Nornthaaru zavítali a zhmotnili se, nevědomky uzavřeli vazbu duše s lesem a jejich tělo tak začalo nabývat hmotné formy, tvořilo si schránku. A když tyto duše, zkažené a zatracené nabyly formu nemrtvého humanoida, zůstaly na tomto pochmurném místě do té doby, dokud je někdo nezabije. Jejich duše se pak navždy ztratí. Ovšem, pokud se ten kdo je chce zabít, nestane jejich svačinkou. Avšak samotní Měňavci nejsou moc silní, pokud se nejedná o individua. Co však ti normální nedoženou silou, doženou svým počtem, nebo léčkami. Měňavcům se hlavně říká Měňavci, protože se dokážou kamuflovat, jako mrtvoly, nebo dokážou splynout s prostředím. Také se dokážou na krátkou vzdálenost teleportovat a docela dost jich dokáže vytvářet na krátkou dobu iluze sebe sama.
Ti silnější se dokonce dokážou rozdvojit a přebrat na krátkou chvilku sílu jejich druhého já, pokud padne.
Co je ještě na Nornthaaru zajímavé a samozřejmě hodně děsivé jsou stavby z kostí. Jedná se o zdi vysoké tři metry, které jsou celé jen z kostí. Těmto stavbám se říká Zrádné, nebo také Strážné kruhy. Jsou celkem tři. Pokud vstoupíte do prvního z nich, není to výhoda. Zde jsou Měňavci mnohem silnější, nebo ve větším počtu. Dokonce tu jsou i idividua , strážní Měňavci, kterým je radno utéct.

Než se od prvního kruhu dostanete k druhému, jsou to dobré dva kilometry. Jistě, Nornthaar není žádný drobeček. A vůbec k prvnímu kruhu máte tak kolem sedmi kilometrů.


Nul-sheiren

3. dubna 2016 v 16:03 | Nivaz |  Kroniky

Nul-sheiren, Druhá strana, místo, kam odcházejí duše všech mrtvých, bez rozdílů na to, co provedli nebo jací byli.
Pokud se dostanete na Nul-sheiren, jako mrtvá duše, jdete spočinout do výklenku, něco, jako když leží mrtví v hrobkách ve stěně. Tam vaše duše odpočívá. Nul-sheiren je nekonečný prostor, byť má své hranice. Ale tyto hranice se sami poupravují dle potřeby. Uprostřed toho nekonečna stojí velký sloup. Sloup, který také nemá konce. Na ten se vyryje jméno každičké příchozí duše. Sama smrt, Norn-nul sídlí také v tomto světě. Má zde svůj kostěný trůn a neomezenou moc.
A jak vypadá Nul-sheiren? Je to šedý, pustý, místy kamenitý svět, se spoustou teras, výklenků, kamenů a odpočívajícími dušemi. Nic v tomto světě není stabilní a všechno se může hýbat. Buď samovolně, nebo jak se paní Smrt zamane.

Existuje také možnost, dostat se na Nul-sheiren ještě jako normální živá bytost a tam chvilku pobývat. Dokonce, pokud se Vám to povede, je možné že tam najdete duši svého přítele a s velkým štěstím buď upovídáte smrt (což je skoro nemožné) k tomu, aby vám duši vydala, nebo pokud se na to cítíte, duši můžete zkusit uzmout. Avšak někdy se může stát, že smrt duši vrátí a tu vaší si vezme také.

A většinou, když někoho zabijete, říká se.

Hyshoka et yahmell va Nul-sheiren
v překladu: Vydej se po cestě na Druhou stranu
...a cesta je to vskutku temná...

Kleishiram Rainen-kaallal

3. dubna 2016 v 15:58 | Nivaz |  Kroniky
Kleishiram Rainen-kaallal je jedním, snad úplně nejmocnější artefaktem Iscaraaalu. Jedná se o masku, která byla vytvořena za dob samotného Sigmaela Theima.
Tento dávný artefakt, starý více jak šest tisíc let je obdařen legendární mocí. Ten, kdo ji na sobě má může ovládat Iscaraal. Může se telepaticky spojit se všemi obyvateli, ovládat a přikázat všem zvířatům i lidem, dokáže zavřít nebo otevřít portály, sesílat a smývat kletby, nebo prostě jen čarovat kouzly tak mocnými, že by byly schopné zničit i vlastníka, který není dosti silný a vycvičen.
Kleishiram Rainen-kaallal, nebo také Maska Vědomí, je celá zhotovena z obyčejného železa, ale její moc je destruktivní. Byla ukována pro Sigmaela Theima, nejvíc známého pod svým názvem Strůjce. Tato maska se tak trochu vymyká časovým zákonitostem a je schopna v některých případech obejít i smrt. A proč se maska jmenuje Maska Vědomí? Je to jednoduché. Těsně po smrti Strůjce bylo do masky vloženo jeho vědomí. Díky tomu může Strůjce ovládat i promlouvat k Iscaraalu i po smrti. Pokud by byl Iscaraal zcela bezprostředně ohrožen, je možné, že maska svému nositeli, tedy spíš nositel si z masky vezme na zpět svou životní sílu a Sigmael Theim tak povstane z hrobu a s neuvěřitelnou mocí a s dvanácti nejmocnějšími Drimi půjde s Iscaraalem do války. Avšak nikdo neví, kde maska je, hledali ji a nenašli. Někteří tvrdí, že by se mohla nacházet někde v pohoří Auruillis, nebo někde na ostrovech Havranů, v jiném případě kdekoliv v Iscaraalu.
Co se týče zmínek o masce, moc jich nenajdete právě z důvodů bezpečnosti. Tyto legendy, nebo jakékoliv informace, si pamatují pouze pamětníci z dob dávno minulých. Stejně jich je většina po smrti. A literatura nevypráví skoro nic. Možná tak nějaké kratičké věty ve starém písmu Isců a tak i jazyce, který skoro nikdo nepřečte, nebo neporozumí. A tak byl tento artefakt ztracen… a kdo ví, možná je někdo jednou najde.
A legenda praví, že ten, kdo Kleishiram Rainen-kaallal uzme právoplatnému majiteli, toho stihne krutý trest.

Když se člověku podaří utéci z místa, kde je maska ukryta, stihne nezrušitelná kletba, která vám dá jen jeden rok života, s tím, že maska ztratí téměř veškerou moc. Po té co váš život skončí, se nedostanete na Druhou stranu, ale stane se z vás zatracená duše. A poté co se tak s vámi stane, maska se rozpadne a vrátí se ke svému majiteli s původní legendární mocí, kterou měla před tím, než byla odcizena.


Bahkleirani

3. dubna 2016 v 15:49 | Nivaz |  Kroniky
Bahkleiran znamená v překladu ze starého jazyka strážce. Bahkleiranem nenazveme nikoho, kdo hlídá bránu, nebo panovníka (což je v Iscaraalu dost relativní pojem). Jsou to především mocné bytosti, kterých se bojí téměř všichni a ve většině případů chrání nějaký artefakt nebo místo s nadpřirozenou silou. Často je najdete na odlehlých místech, tam kam se nikdo neodváží nebo v hrobkách, jejichž vzhled už sám o sobě říká "nelez tam".
Bahkleirani vypadají různě. Mohou to být zvířata, humanoid, nebo obří páni s meči a silnou magií. Strážci mají různé úrovně moci. Opět záleží na věku, ale pokud někdo přijme povinnosti Bahkleirana stává se mocnější a obvykle, jako další daň je ztráta lidské podoby.
Pokud jdete do nějaké hrobky, platí zde pravidlo vždy připraven. A když procházíte, většinou nejste sami.
Někteří mrtví totiž tak úplně mrtví nejsou. Občas se stane, že z výklenku, kde jsou mrtvý uložení, někdo vyleze, protože byl probuzen cizí přítomností. Většinou tyto nemrtví nejsou nic těžkého a řadí se k těm nejnižším Bahkleiranům.
Naopak nejvyšších strážců je pouze dvanáct. Každý ze strážců nese označení Drim. Drimové jsou jednou z největších Iscaraalských sil a jsou jedni z nejuznávanějších. Vlastně suplují tak trochu bohy, ale opravdový člověk, který je považován, jako pán Iscaraalu je Strůjce.
U nejvyšších strážců se ví, kde leží první čtyři hrobky, ale zbytek je velkou neznámou. Ovšem, do těchto hrobek, by nikdo nikdy neměl zavítat, pokud nechce zemřít.

Tak či tak, až polezete do nějaké hrobky, mějte se na pozoru. Nikdy nevíte, co za mocné Faahe tam může čekat.

bahkleiran může vypadat, třeba takto

(Obrázek je z deviantartu)